เดือน: กันยายน 2019

ข่าวอาวุธ

IWI Masada 9 9 มม. 18 นัด จากอิสราเอล

IWI Masada 9 ในปี 2005 IMI แยกแผนกอาวุธปืนออกเป็นบริษัท […]

Read More