ใช้ปืนเพื่อป้องกันตัว สามารถยิงคนร้ายได้กี่นัด

คำตอบ…
กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่า การป้องกันจะต้องทำอย่างไร

การป้องกันไม่จำกัดวิธีการ ขอเพียงให้ภยันตรายนั้นๆ หยุดลง และเมื่อพ้นอันตรายแล้ว ก็ให้หยุดทำ

ดังนั้น การจะใช้อาวุธปืนยิงคนร้าย เจตนาตามกฎหมายเพียงแค่ ให้คนร้ายหยุดกระทำการอันเป็นอันตราย ต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินเราก็เพียงพอ เช่น

คนร้ายไม่มีอาวุธ เราใช้ปืนยิงขู่ หรือยิงขาก็เพียงพอ

แต่ถ้าคนร้ายมีอาวุธ เช่น มีด หรือ ปืน เรายิงไป 1 นัด แล้วคนร้ายล้มลง อาวุธมีด หรือ ปืน หลุดจากมือคนร้าย เราคุมสถานการณ์ได้ กรณีนี้ 1 นัดก็เพียงพอ หากยิงซ้ำจนเขาตาย ก็อาจกลายเป็นป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ หรือ มีเจตนาฆ่า

แต่ถ้าคนร้าย มีอาวุธปืน หรือมีมีด ถูกยิง 1-2 นัดแล้ว ไม่หยุด และยังมีท่าทีเป็นภัยต่อเรา เราก็สามารถยิงซ้ำได้ จนกว่าคนร้ายจะหยุด เพื่อให้เราพ้นภยันตราย (ส่วนความตายเป็นผลจากการถูกยิง ไม่ใช่เจตนาของเรา)

ดังนั้น ยิงได้ จนกว่าจะหยุด

หยุดแล้ว … ห้ามยิงซ้ำ …
๓๔๗๕/๒๕๓๒ ผู้เสียหายเข้าไปในบ้านจำเลยและยิงปืน ๑ นัด และแสดงอาการจะทำร้ายจำเลย จำเลยใช้ปืนยิงไป ๖ นัด โดยไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายล้มลงหรือจะหยุดการคุกคามเมื่อใด และผู้เสียหายยังสามารถหลบหนีออกไปจากบ้านของจำเลยได้ เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำไปเพื่อป้องกันตน และเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุ จำเลยจึงไม่มีความผิด


ที่มา : thaiammo.com


Loading...